Polityka prywatności

Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Użytkownikom swoich usług prawa w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszej strony internetowej www.przyczepy-boro.pl , a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem danych,
 • Jakie dane są przetwarzane,
 • Jaki jest cel przetwarzania danych,
 • W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe,
 • Jak długo dane są przetwarzane,
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
 • Komu udostępniamy dane,
 • Czy dane są przekazywane poza EOG.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych  jest Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 19 lok. 172, [wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego] pod nr KRS 0000705609, NIP 7732451800, REGON 100920476.

To Administrator – usługodawca Serwisu internetowego, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na:
e-mail: m.wajs@niewiadow.pl
adres: Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., ul. Sarmacka 19 lok. 172, 02.-972 Warszawa

Jakie dane są przetwarzane?

W naszym Serwisie internetowym zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

 1. Kariera

  Dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji zostaną wykorzystane w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą ofertą pracy. Dane i kwalifikacje będą również wykorzystywane w czasie organizowania kolejnych procesów rekrutacyjnych pod warunkiem uprzedniej zgody na ich przetwarzanie w przyszłości.

 2. Kontakt

  Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamacje,

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Podczas Twojej aktywności w Serwisie internetowym zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historia przeglądania, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług/sprzedaży towarów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

 • komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer),
 • nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • nasz serwis internetowy umieszczony jest na serwerach zaufanej firmy hostingowej, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce,

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co od zasady: 3 lata lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie),
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane mogą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail;
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.