Przyczepa Mini Wenus

Nazwa
Przyczepy
DMC masa
całkowita
w kg
Dopuszczalna
ładowność
w kg
Masa własna
w kg
Wymiar
przestrzeni
ładunkowej
w cm LxB
Ilość
osi
Koła
MINI
WENUS
1300910390385x1801165R13C
MINI
WENUS
15001100400385x1801185R14C
MINI
WENUS
18001375425385x1801185R14C

Niniejsze dane zawarte na stronie nie stanowią oferty handlowej. Dane mają charakter informacyjny. Z uwagi na ciągły rozwój, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych technicznych bez uprzedzenia.